Virtuálna Považská Bystrica povazska.com - portal o meste povazska bystrica Slovak language | SlovenčinaEnglish language | Angličtina
3D galéria
3D galéria Google Earth
schválené objekty
schválené objekty
neschválené objekty
neschválené objekty
obľúbené objekty
obľúbené objekty

Strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Všetky objekty:

Kostol v Jasenici

Kostol v Jasenici Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Rímsko-katolícky Kostol sv. Michala Archanjela. Neskorobarokový, jednoloďový kostol, bol postavený v roku 1781 na mieste staršieho kostola z 13. storočia. Nachádzajú sa v ?om 3 vzácne barokové oltáre. Hlavný oltár - Oltár sv. Michala Archanjela a dva bočné oltáre: Oltár Zvestovania Pána a Oltár Korunovania Panny Márie. Do súčasnosti prešiel viacerými úpravami interiéru aj exteriéru. Posledná veľká oprava kostola sa uskutočnila v roku 2002. V súčastnosti je kostol hlavným svätostánkom farnosti Jasenica. Do farnosti Jasenica patrí okrem samotnej obce Jasenica aj obec Stupné a mestská časť Podvážie. V minulosti sem patrili aj obce Papradno, Brvnište (do roku 1734) Šebešťanová, Pov. Podhradie (do roku 1789) a Be?ov (okr. Bytča).

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Kaštieľ v Jasenici

Kaštieľ v Jasenici Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Pôvodne renesančný kaštieľ v Jasenici dal v roku 1618 postaviť Daniel Szunyogh. Dokumentuje to aj dodnes zachovaný umiestnený nad hlavným portálom do kaštieľa. Dvojpodlažná budova kaštieľa na pôdoryse tvaru L bola koncom 18. stor. zbarokizovaná a ďalej upravovaná v 19. a 20. stor. V novozrekonštruovanom kaštieli je v súčasnosti umiestnené detašované prírodovedné pracovisko a expozičné a výstavné priestory Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Paneláky Rozkvet 2008 a 2009

Paneláky Rozkvet 2008 a 2009 Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Ďalšie dva paneláky na sídlisku Rozkvet.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Komín v areáli považských strojárni

Komín v areáli považských strojárni Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Komín z monolitického betónu, kruhového profilu výšky 201 metrov.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Budova TELECOM

Budova TELECOM Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Budova na svahu pri príjazdovej ceste na sídlisko ROZKVET.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Pošta na Lánskej

Pošta na Lánskej Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Pošta na nemocničnej ulici 979/23 v Povazskej Bystrici.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Hlavná pošta

Hlavná pošta Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Budova Hlavnej pošty v centre Považskej Bystrica. Nachádza sa tesne pri kritickej hlavnej križovatke. Budova pošty patrí medzi prvé stavby vybudované počas veľkej prestavby mesta v 60.-.70. rokoch.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


ZUŠ I. W. Kráľa

ZUŠ I. W. Kráľa Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Súkromná Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa na ulici Odborov v Považskej Bystrici. Poskytuje základy umeleckého odborného vzdelania v oblasti múzických a výtvarných umení. Ako súčasť siete štátnych základných umeleckých škôl má nezastupiteľné miesto pri výchove a vzdelávaní mladých umelcov. Rovnako má dôležitý význam pri vytváraní kultúrno-spoločenského života v meste, ktoré sa uskutoč?uje formou početných verejných vystúpení, koncertov, výstav a prezentácií. Žiaci sú prijímaní na základe prijímacích skúšok.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Budova Elán

Budova Elán Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Administratívna budova Elán pri Orlovskom moste v Považskej Bystrici. V súčasnosti nie sú využívané všetky priestory, sú určené k prenájmu. Pokiaľ máte v programe Google Earth uložený model "Budovy okolo mestskej Estakády",nezabudnite tento model zmazať z obľúbených položiek v menu naľavo. Aktualizovaná verzia modelu "Budovy okolo mestskej Estakády" bez budovy Elán bude k dispozícii už čoskoro.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Centrum 4 - "Tibo"

Centrum 4 - Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Načítava sa Budova nazývaná aj Tibo- podľa krčmy ktorá sídli práve v tejto budove. V tejto dvojpodlažnej stavbe sídlia viaceré firmy a prevádzky. Pred pár rokmi bola čiastočne zrekonštruovaná a upravená fasáda na čelnej strane. Preložiť Zobraziť originál

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D WarehouseStrana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Použitie materiálov a textov publikovaných na tomto serveri je bez povolenia autorov zakázané. | Powered by www.povazska.com | rss