Virtuálna Považská Bystrica povazska.com - portal o meste povazska bystrica Slovak language | SlovenčinaEnglish language | Angličtina
3D galéria
3D galéria Google Earth
všetky objekty
všetky objekty
schválené objekty
schválené objekty
neschválené objekty
neschválené objekty

Strana: 1 | 2 |

Obľúbené objekty:

Kotol?a v areáli PS

Kotol?a v areáli PS Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Dnes už zdevastovaná kotol?a v areáli Bývalých Považských strojární.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Kuzmányho 924/28

Kuzmányho 924/28 Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Kuzmányho 924/28

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


III. Základná škola

III. Základná škola Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
História školy je už takmer 50-ročná. V roku 1959 bola založená ako jedenásťročná stredná škola. Tá sa v roku 1961 transformovala na strednú všeobecno-vzdelávaciu školu a základnú deväťročnú školu. V školskom roku 1977/78 boli zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na atletiku. V školskom roku 2002/2003 boli zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov v 5. – 9. ročníku. Pre veľký záujem rodičov o vyučovanie cudzích jazykov od školského roku 2007/2008 sa vyučuje cudzí jazyk ako povinný predmet už od 1. ročníka.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Stredná priemyselná škola

Stredná priemyselná škola Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
História školy spadá už do roku 1939, kedy vznikla na požiadavku vtedajšej Zbrojovky. Základný kame? školy bol položený v roku 1967. Nové priestory boli otvorené v šk. roku 1974/75. Od roku 1991 sa zdokonalila najmä výučba odborných predmetov, pretože bola odovzdaná do prevádzky prístavba budovy, v ktorej sa vybudovali odborné učebne. K odboru strojárstvo v roku 1992 pribudli dva nové študijné odbory: doprava a technické a informatické služby. Od roku 1996 nesie škola názov Stredná priemyselná škola. 1. septembra 2005 sa SPŠ zlúčila so Strednou odbornou školou. **** Model obsahuje predpripravený terén pre školské dielne, model je v štáciu príprav.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Nová nemocnica NsP

Nová nemocnica NsP Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Psychiatrické, Doliečovacie, Paliatívne oddelenie Nemocnice s Poliklinikou v Považskej Bystrici. Budova dokončená v 90. rokoch 20. storočia vybudovaná na priestranstve medzi hypermarketom Tesco a budovami NsP.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Vodné dielo Považská Bystrica

Vodné dielo Považská Bystrica Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Priehrada na umelo vybudovanom kanáli rieky Váh pri Považskej Bystrici. V stavbe sa nachádzajú tri generátory vytvárajúce elektrickú energiu.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Zlatníctvo

Zlatníctvo Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Budova zlatníctva na rohu Štúrovej a Kmeťovej ulice. V budove má priestory aj stredná škola.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


VIII. Základná škola Rozkvet

VIII. Základná škola Rozkvet Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
VIII. základná škola na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici. Skupina budov sa skladá z dvoch hlavných výučbových budov, telocvične a prízemnej budovy, kde sa nachádza MC Včielka a klubov?a Rádioklubu Manín. Na západnej strane sa nachádza nedostavaná časť školy, ktorá je doteraz nevyužitá a chátra.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Mestská estakáda (Nový model)

Mestská estakáda (Nový model) Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Model diaľničného mosta s pracovným názvom "Mestská estakáda". Je vytvorený podľa aktuálnych zverejnených technických podkladov k stavbe. Najvyšší pylier mosta je ysoký 36 metrov, pylóny s lanami majú 14 metrov. K dispozícii v databáze je aj staršia verzia modelu.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Priehrada mládeže, Nosice

Priehrada mládeže, Nosice Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Vodná nádrrž Nosice známa pod názvom Priehrada mládeže bola vybudovaná v rokoch 1949 - 1953 na rieke Váh. Pod priehradným múrom vyviera minerálny prame?. Prvoradým cieľom priehrady je vzdutie zásobnej vodnej hladiny a vytvoriť tak zásobný priestor na akumuláciu vody. tá sa využívala na výrobu elektrickej energie nielen v Nosiciach, ale aj v ostatných vodných elektrár?ach vybudovaných v nižších častiach Váhu. Projektanti už v tej dobe predvídali, akým doležitým bude protipovod?ový aspekt priehrady. Pri stavbe priehrady sa uvažovalo aj s lodnou dopravou na Váhu, o ktorej sa v poslednej dobe hovorí čoraz častejšie.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D WarehouseStrana: 1 | 2 |


Použitie materiálov a textov publikovaných na tomto serveri je bez povolenia autorov zakázané. | Powered by www.povazska.com | rss