Virtuálna Považská Bystrica povazska.com - portal o meste povazska bystrica Slovak language | SlovenčinaEnglish language | Angličtina
3D galéria
3D galéria Google Earth
schválené objekty
schválené objekty
neschválené objekty
neschválené objekty
obľúbené objekty
obľúbené objekty

Strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Všetky objekty:

III. Základná škola

III. Základná škola Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
História školy je už takmer 50-ročná. V roku 1959 bola založená ako jedenásťročná stredná škola. Tá sa v roku 1961 transformovala na strednú všeobecno-vzdelávaciu školu a základnú deväťročnú školu. V školskom roku 1977/78 boli zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na atletiku. V školskom roku 2002/2003 boli zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov v 5. – 9. ročníku. Pre veľký záujem rodičov o vyučovanie cudzích jazykov od školského roku 2007/2008 sa vyučuje cudzí jazyk ako povinný predmet už od 1. ročníka.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Stredná priemyselná škola

Stredná priemyselná škola Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
História školy spadá už do roku 1939, kedy vznikla na požiadavku vtedajšej Zbrojovky. Základný kame? školy bol položený v roku 1967. Nové priestory boli otvorené v šk. roku 1974/75. Od roku 1991 sa zdokonalila najmä výučba odborných predmetov, pretože bola odovzdaná do prevádzky prístavba budovy, v ktorej sa vybudovali odborné učebne. K odboru strojárstvo v roku 1992 pribudli dva nové študijné odbory: doprava a technické a informatické služby. Od roku 1996 nesie škola názov Stredná priemyselná škola. 1. septembra 2005 sa SPŠ zlúčila so Strednou odbornou školou. **** Model obsahuje predpripravený terén pre školské dielne, model je v štáciu príprav.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Nová nemocnica NsP

Nová nemocnica NsP Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Psychiatrické, Doliečovacie, Paliatívne oddelenie Nemocnice s Poliklinikou v Považskej Bystrici. Budova dokončená v 90. rokoch 20. storočia vybudovaná na priestranstve medzi hypermarketom Tesco a budovami NsP.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Vodné dielo Považská Bystrica

Vodné dielo Považská Bystrica Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Priehrada na umelo vybudovanom kanáli rieky Váh pri Považskej Bystrici. V stavbe sa nachádzajú tri generátory vytvárajúce elektrickú energiu.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Zlatníctvo

Zlatníctvo Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Budova zlatníctva na rohu Štúrovej a Kmeťovej ulice. V budove má priestory aj stredná škola.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


VIII. Základná škola Rozkvet

VIII. Základná škola Rozkvet Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
VIII. základná škola na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici. Skupina budov sa skladá z dvoch hlavných výučbových budov, telocvične a prízemnej budovy, kde sa nachádza MC Včielka a klubov?a Rádioklubu Manín. Na západnej strane sa nachádza nedostavaná časť školy, ktorá je doteraz nevyužitá a chátra.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Panelák 2052

Panelák 2052 Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Panelový dom - 3 vchody, 3-4 izbové byty, 1. prízemie s garážami

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Stredná zdravotnícka škola

Stredná zdravotnícka škola Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Budova Strednej zdravotníckej školy v Strojárenskej štvrti v Považskej Bystrici.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Štúrova 43

Štúrova 43 Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Šesť a sedem podlažný panelák na ulici Ľ. Štúra číslo 43 na sídlisku Stred v Považskej Bystrici.

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D Warehouse


Štúrova 42

Štúrova 42 Automaticky sa zobrazí v Google Earth, je však potrebný mať zapnuté 3D budovy v menu naľavo.
Sedem a osem podlažný panelák na ulici Ľ. Štúra číslo 42 na sídlisku Stred v Považskej Bystrici

Pozrieť v Google EarthZobraz v Google Earth | Stiahnuť .kmz (Google Earth 4) | Stiahnuť .skp (Google SketchUp 7) | Stránka objektu na 3D WarehouseStrana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Použitie materiálov a textov publikovaných na tomto serveri je bez povolenia autorov zakázané. | Powered by www.povazska.com | rss